Loading...

ผลงานวิจัย

แอปพลิเคชั่นตรวจโรคอัลไซเมอร์ด้วยเสียงพูด แม่นยำสูงสุด

โดยสามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟน ทราบผลภายในครึ่งชั่วโมง ผลงานดังกล่าวเป็นของ รศ.ดร.จาตุรงค์  ตันติบัณฑิต อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกจากงาน International Exhibition of Inventions of Geneva ครั้งที่ 45 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

รายละเอียด
ยืดอายุมะม่วงถึง 1 เดือน! วิทยาศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ คิดค้นนวัตกรรมบอกลาปัญหามะม่วงช้ำ-เน่า

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คิดค้น “นวัตกรรมแถบสีบอกความสุก และนวัตกรรมชะลอการสุกมะม่วง” รับดีมานด์อุตสาหกรรมส่งออกผลไม้ไทย

รายละเอียด

สิ่งสนับสนุนการวิจัย

หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยหลายหน่วยงาน เพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

รายละเอียด
วารสารการวิจัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยวิจัยระดับนานาชาติ จึงมีนโยบายในการส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากร

รายละเอียด
TURAC

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกโดยย่อว่า "สว.มธ." หรือ "TU-RAC" ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านการบริหารงานวิจัยและทำวิจัยในนามมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารงานที่คล่องตัวนอกระบบราชการ

รายละเอียด
กองบริหารการวิจัย มธ.

กองบริหารการวิจัย  ดำเนินการตามจุดประสงค์เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีหน้าที่ในงานวางแผน-บริหารงานวิจัย และงานส่งเสริม-เผยแพร่งานวิจัย

รายละเอียด