Loading...

MAKE A DIFFERENCE

DONATE

กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา เพื่อผลิดอกออกผลเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ และกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ด้วยการบริจาคเงินเข้ากองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ ซึ่งจะรวบรวมเฉพาะดอกผลจากเงินต้นกองทุน ไปเป็นทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร

รายละเอียด
VOLUNTEER

อาสาสมัครจะต้องระลึกอยู่เสมอว่า ศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตัวเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร  มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลา

รายละเอียด

COMMUNITY

ศิษย์เก่า นักศึกษา ประชาคมธรรมศาสตร์  

WALL OF FAME

DR.LOREM IPSUM

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในชีวิต และสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ  ในตำแหน่งสูงสุดของประเทศทั้งฝ่ายบริหาร  ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานภาค ราชการ และภาคธุรกิจ 

รายละเอียด

BENEFITS & SERVICES

TRANSCRIPTS

การขอหลักฐานทางการศึกษาและมาตรฐานการให้บริการ (สำหรับศิษย์เก่า)

รายละเอียด
CERTIFICATES

ใบรับรอง Online สำหรับศิษย์เก่า

รายละเอียด
THAMMASAT CREDIT CARD

บัตรเครดิตร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทย ใช้จ่ายผ่านบัตรทุกบาท ธรรมศาสตร์พัฒนา

รายละเอียด

STAY CONNECTED

23-24 มิถุนายน 2560

ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน”  ครั้งที่ 6 ขึ้น  สำหรับลูกแม่โดมซึ่งมีวาระสำคัญในวันคล้ายวันเกิดของท่านในเดือนมิถุนายน และผู้ที่สนใจไปร่วมทำกิจกรรมดีๆ กัน 

รายละเอียด
5 พฤศจิกายน 2560

จองบัตรร่วมงานวันธรรมศาสตร์สามัคคี 5 พฤศจิกายน 2560 ได้แล้ว สอบถามเพิ่มเติม

รายละเอียด

OUR COMMUNITY

THAMMASAT ASSOCIATION

สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดิมมีชื่อว่า “สมาคมบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์” ซึ่งมีความเป็นมาดังนี้ กรรมการประจำคณะปริญญาโทและเอก ชุดปีการศึกษา ๒๔๙๑ ประชุมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการจัดตั้งสมาคมผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้น

รายละเอียด
THAMMASAT ALUMNI

เพื่อจรรโลงความดีงามและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในความเป็นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และเสริมสร้างความสามัคคี 

รายละเอียด
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.)  คณะกรรมการนักศึกษาคณะต่างๆ

รายละเอียด

IN THE NEWS

จุลสารศิษย์เก่า

วันเวลาผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ลมเหมันต์ก็ผ่านมาอีกหน พร้อมความแปรปรวนของสภาพอากาศ ที่เกิดจากการกระทำของน้ำมือมนุษย์

รายละเอียด
นิตยสาร Dome Connect

รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ประชาคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รายละเอียด
วารสาร อาจารย์ป๋วย

 

นิตยสารรายเดือน เพื่อรำลึกและฉลอง 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บุคคลสำคัญของโลก

รายละเอียด
จุลสาร ธรรมศาสตร์สัมพันธ์

ธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กองทุนทำบุญวันเกิด ร่วมเพาะเมล็ดพันธ์ุทางการศึกษา

รายละเอียด