Loading...

นักวิจัยพยาบาลธรรมศาสตร์ โชว์ “อุปกรณ์นำช่วยชีวิตพกพา” แสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน

นักวิจัยพยาบาลธรรมศาสตร์ โชว์ “อุปกรณ์นำช่วยชีวิตพกพา” นวัตกรรมอุปกรณ์วัดการหายใจและโค้ชชิ่งการซีพีอาร์ผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ พร้อมคว้ารางวัลจากเวทีประกวดนวัตกรรมระดับโลกครั้งที่ 46

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561

          ในช่วงที่ผ่านมา เรามักได้ฟังข่าวเกี่ยวกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน เหตุหมดสติ หัวใจหยุดเต้น เช่น คนจมน้ำ คนถูกไฟดูด สูดดมก๊าซพิษ ควันพิษ ช็อกเพราะเสียเลือดมาก ด้วยการวิธีการทำ CPR อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวอีกต่อไป การทำ CPR จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้ และปฏิบัติอย่างถูกวิธี ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยพยาบาลธรรมศาสตร์ จึงเกิดไอเดียในการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์วัดการหายใจ และโค้ชชิ่งการซีพีอาร์ผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ขึ้น เพื่อใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับผู้ป่วย แม้ผู้ช่วยจะไม่เคยผ่านการอบรมการทำซีพีอาร์มาก่อน

          อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าทีมวิจัย เล่าว่า “เอสที” อุปกรณ์วัดการหายใจ และนำการช่วยชีวิตพกพา (ST-Safe Breathing plus Coaching CPR) ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ 2 ชิ้น ได้แก่ อุปกรณ์การวัดการหายใจแบบเรียลไทม์ และอุปกรณ์นำช่วยเหลือผู้ที่ต้องการทำซีพีอาร์ เพื่อใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย วิธีใช้ง่ายๆ เพียงนำอุปกรณ์นำการช่วยชีวิตขนาดเล็กวางไว้บนหน้าอกของผู้ป่วย และเชื่อมต่อสัญญาณกับสมาร์ทโฟน ตัวอุปกรณ์จะวัดการหายใจของผู้ป่วย ณ เวลาจริง โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน และแนะนำผู้ช่วยในการทำการช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

         ส่วนหนึ่งของนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานในโครงการ นวัตกรพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Nurse Innovator) ที่ได้จัดตั้งขึ้นเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มีความคิดเชิงนวัตกรรมในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางสุขภาพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยในด้านสุขภาพอย่างตรงจุด โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มุ่งเป็นศูนย์นวัตกรรมทางพยาบาลของเอเชียในอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ในการดำเนิน โครงการนวัตกรพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการสร้างและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีศักยภาพหลากหลายผลงาน อาทิ อุปกรณ์การตรวจสอบท่านอนและการดิ้นของทารกในครรภ์ผ่านแอปพลิเคชัน (Smart-Preg Monitor) ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ (SIIF) ในปี พ.ศ. 2560 รวมถึงผลงานหุ่นจำลองฝึกดูดเสมหะในเด็ก ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศมาเลเซีย (ITEX)

          “พยาบาลถือว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญที่มีจำนวนมากที่สุด ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกระดับ จากจำนวนกว่า 160,000 คนทั่วประเทศ หรือมีจำนวนมากกว่าแพทย์ราว 5 เท่าตัว และด้วยหน้าที่ของพยาบาลคือการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ป้องกันโรค รักษาผู้ป่วยในเบื้องต้น และฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยหลังการรักษา ซึ่งถือเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร พยาบาลจึงเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุดในระบบบริการสุขภาพ เป็นผู้ที่เข้าถึงปัญหาสุขภาพรอบด้านของประชาชนโดยตรง พยาบาลจึงเป็นบุคคลสำคัญในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการได้มากที่สุด” อาจารย์สุภาวดี กล่าวสรุป

          นอกจากนี้ อุปกรณ์วัดการหายใจ และโค้ชชิ่งการซีพีอาร์ผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ ยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเวทีการประกวดนวัตกรรมระดับโลก ครั้งที่ 46 (46th International Exhibition Invention Geneva) ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์