Loading...

“ธรรมศาสตร์” ดึง 30 สถาบันฯ ร่วมมือ 7-Eleven เดินหน้าลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดึง 30 สถาบันเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ร่วมมือ 7-Eleven เดินหน้าลดขยะพลาสติกในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น “ศูนย์”

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อยอดความสำเร็จด้านการลดขยะพลาสติกและโฟม ร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยใน ทปอ. รวม 30 แห่ง กับ 7-Eleven ลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ผ่านมาตรการอาทิ ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก ลดปริมาณช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก และยกเลิกภาชนะจากโฟม ตั้งเป้าลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งจากร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย ให้กลายเป็น “ศูนย์”

          ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชนหรือประชาชน ต้องร่วมมือกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 แห่งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย ในการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้านสะดวกซื้อภายในมหาวิทยาลัย ปี ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่ 1.) ยกเลิกการให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  โดยเปลี่ยนเป็นการจำหน่ายหรือจัดเตรียมถุงให้ยืมหรือ ด้วยวิธีการอื่นใดตามความเหมาะสม 2.) ลดปริมาณขยะจากแก้วพลาสติก โดยร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จะลดราคาให้ 2 บาท สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเอง 3.) ลดปริมาณช้อน ส้อมและหลอดพลาสติก โดยพนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven  จะไม่ให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติกหากผู้ซื้อไม่ร้องขอ และ 4.) ยกเลิกภาชนะจากโฟม ทั้งในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และในร้านอื่นๆ ตลอดจนในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

          นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ริเริ่มโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกขึ้นในมหาวิทยาลัยเมื่อ 4 - 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เราสามารถที่จะทำโครงการนี้ภายในมหาวิทยาลัยได้ และสามารถวัดเป็นตัวเลขได้อย่างจริงจัง โดยปัจจุบันแนวทางดังกล่าวได้มีการต่อยอดในหลายมหาวิทยาลัย ทำให้การใช้ถุงพลาสติกลดลงได้เกือบ 100% โดยรณรงค์ให้ลูกค้าต้องนำถุงมาเองหรือใช้ถุงผ้า ซึ่งทางร้าน 7-Eleven จะแจกเฉพาะถุงร้อน และถุงใส่ภาชนะร้อนเท่านั้น ในแผนต่อไปเราจะขยายโมเดลนี้ไปยังร้าน 7-Eleven รอบมหาวิทยาลัยอีกด้วย

          นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เผยว่า ตัวเลขของขยะ ณ เวลานี้ อยู่ที่ประมาณ 27 ล้านตันต่อปี แยกออกมาเป็นถุงพลาสติกราว 48 พันล้านใบต่อปี เพราะฉะนั้นถ้าหากเราลดการใช้ถุงพลาสติกได้จะเป็นส่วนที่ดีมาก ซึ่งปัญหาของการรณรงค์จะเห็นว่าเรารณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว แต่ปัญหาของถุงผ้าคือไม่ได้ติดตัวเราตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาด้านพฤติกรรม โดยการนำถุงผ้าติดตัวแทนการใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ พลาสติกไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมด แต่พลาสติกเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก เราต้องเอาชนะความสะดวกสบายเรา

          ปัญหาขยะพลาสติกครั้งเดียวทิ้ง เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดของปัญหาขยะที่ต้องจัดการให้สำเร็จ ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะสามารถทำให้ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven จำนวนกว่า 70 สาขา ในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ซึ่งมีจำนวนนิสิต นักศึกษา รวมกันกว่า 650,000 คน ลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกได้จำนวนมาก