Loading...

“ธรรมศาสตร์” จับมือ 2 หน่วยงาน ยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์รับยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือ ททท. และไทยพาณิชย์ เตรียมยกระดับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดตัวแอพฯ “Rattanakosin Guide” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์รับยุคดิจิทัล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “Rattanakosin Guide” ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ รวมถึงโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน

          ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักอยู่เสมอว่านอกเหนือจากภาระหน้าที่หลักในการให้การศึกษาและการให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจริยธรรมแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีความรับผิดชอบที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การนำองค์ความรู้ที่ทันสมัยไปสร้างการพัฒนาให้กับสังคมในฐานะที่ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมมาอย่างยาวนาน

          รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ เราจึงมีหน้าที่และความตั้งใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษามรดกเหล่านี้ให้กับประเทศชาติ ประกอบกับการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทั้งอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกของประเทศให้เป็นที่รู้จัก ดังนั้นธรรมศาสตร์พร้อมที่จะขานรับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาศักยภาพของพื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งทางไทยพาณิชย์มองเห็นถึงประโยชน์ที่จะนำดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยสร้างแอปพลิเคชัน Rattanakosin Guide ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งสร้างพื้นที่ดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการภายในพื้นที่

          นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ตลาดต่างประเทศยังคงเติบโต ทั้งในเชิงปริมาณและรายได้ คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมมีถึง 19.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 แต่รายได้ขยับเพิ่มสูงในอัตราร้อยละ 16 คิดเป็นเงินรวมกว่า 1.16 ล้านล้านบาท ขยับเข้าใกล้เป้าหมายรวมตลอดปี สำหรับตลาดต่างชาติ คาดหมายที่จะสร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาท โดยมีตลาดเอเชียสนับสนุนการขยายตัว สำหรับตลาดคนไทย ครึ่งปีแรกมีจำนวน 71.6 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 สร้างรายได้รวม 489,000 ล้านบาท เติบโต ร้อยละ 7 ตรงกับเป้าหมายการเพิ่มค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อหัวในทิศทางที่มีคุณภาพ คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวทั้งจากตลาดไทยและต่างประเทศ จะทำรายได้รวมกว่า 3 ล้านล้านบาท ดังนั้นความร่วมมือในการจัดทำและพัฒนาแอปพลิเคชัน Rattanakosin Guide ขึ้น จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายในจากทุกห่วงโซ่คุณค่าด้านท่องเที่ยว โดยใช้ Big Data เป็นตัวขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้วิสาหกิจชุมชน และ Start Up ด้านการท่องเที่ยวของเกาะรัตนโกสินทร์ ได้มีโอกาสนำเสนอการบริการที่มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

          ด้าน นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า พื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในยุคที่ดิจิทัลมีความสำคัญในทุกมิติเช่นปัจจุบัน ธนาคารมองเห็นประโยชน์ที่จะนำดิจิทัลมาประยุกต์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อช่วยยกระดับทางเศรษฐกิจบนเกาะรัตนโกสินทร์ให้เติบโตยั่งยืน จึงได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ได้แก่ แอปพลิเคชัน Rattanakosin Guide ขึ้นมา เพื่อช่วยให้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีหน้าร้านบนโลกดิจิทัล ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน ในฝั่งของผู้ใช้ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการนำทางและดูแผนที่ หาข้อมูลร้านค้าที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าอยู่ในระบบแล้วกว่า 250 ร้านค้า

          แอปพลิเคชัน Rattanakosin Guide” จัดทำขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับการท่องเที่ยวในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ และเน้นเพิ่มศักยภาพ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโลกออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน เสริมให้ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวย่านเกาะรัตนโกสินทร์ก้าวไปอีกขั้น โดยมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่ให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวสามารถเห็นหน้าร้านออนไลน์จากผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเกาะ แผนที่ดิจิทัลที่สามารถนำทางไปยังร้านค้าต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ทั้งยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวและทริปแนะนำที่น่าสนใจ สามารถสร้างทริปและวางแผนการท่องเที่ยวรอบเกาะด้วยตัวเองนอกจากนี้ ผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถสร้างโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ทั้งนี้ ในอนาคตจะเปิดบริการให้ลูกค้าสามารถซื้อทริป หรือบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ในโครงการ สามารถจัดการข้อมูลร้านค้า อัพเดทรูปภาพ ข้อมูลสินค้าต่างๆ รวมถึงการสร้างโปรโมชั่น จึงได้พัฒนา Super Seller แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นช่องทางในการจัดการหน้าร้านได้อย่างง่ายดาย สามารถดาวน์โหลดแล้ววันนี้

          โครงการ Digital Rattanakosin เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าแก่ มีความเป็นเอกลักษณ์ของไทย และมีความสำคัญที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศ มีส่วนช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ ให้มีความเป็น 4.0 ผ่านการสร้าง Rattanakosin Digital Guide เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างภูมิภาค ในประเทศไทยเพื่อมาท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างภูมิภาคเข้ามาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การศึกษานอกห้องเรียน รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักในพื้นที่นี้ ควบคู่การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดลูกค้าด้วยการเติมดีไซน์ และนวัตกรรมลงในธุรกิจต่างๆ เหล่านั้น โดยเริ่มต้นจากกลุ่มบูทีคโฮเต็ล ร้านอาหาร แผงอาหาร ร้านขายของที่ระลึก แผงเช่าพระเครื่อง และร้านเสื้อผ้า เป็นต้น