Loading...

“ธรรมศาสตร์” เสนอ 5 มาตรการ ลดการใช้พลาสติกจากร้านค้าในศูนย์รังสิตเป็น “ศูนย์”

ธรรมศาสตร์ จับมือร้านค้าเอกชนค้าปลีกยักษ์ใหญ่ เสนอ 5 มาตรการ ยกเลิกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนเต็มรูปแบบ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมือกับภาคเอกชนด้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ เดินหน้าโครงการยกเลิกการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) พร้อมตั้งเป้าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็น “ศูนย์” ผ่านมาตรการ อาทิ ยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติก จำกัดการให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก ยกเลิกจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด ยกเลิกการให้บริการหลอดที่มีถุงพลาสติกหุ้ม ยกเลิกการรับร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ให้ถุงพลาสติก

          ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ปัญหาปริมาณขยะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องควรให้การใส่ใจและร่วมมือกันคลี่คลายปัญหานี้ เพราะในแต่ละปีมนุษย์ทั่วโลกสร้างขยะมูลฝอยมากกว่า 1,200 ล้านตัน และจากสถิติปี พ.ศ.2558 ของประเทศไทย พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยรวมราว 26.85 ล้านตันต่อปี ซึ่งจากปริมาณดังกล่าวเพียงร้อยละ 31 ถูกกำจัดอย่างถูกต้องและมีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งสถานที่กำจัดขยะในประเทศไทยในปี พ.ศ.2559 มี 2,810 แห่ง แต่มีเพียง 330 แห่งเท่านั้นที่ทำการกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี ในส่วนของจังหวัดปทุมธานีนั้นมีปริมาณขยะมูลฝอยมากถึง  600,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นปริมาณที่มากเกินความสามารถในการรองรับของสถานที่กำจัดขยะในจังหวัดปทุมธานี จึงต้องส่งกำจัดในจังหวัดใกล้เคียง ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีประชากรโดยประมาณ 40,000 คน มีการสร้างขยะราว 2,400 ตันต่อปี แต่สามารถคัดแยกเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น โดยเฉพาะอัตราการใช้ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อที่สูงถึง 6,500,000 ใบ ต่อปี

          ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการโครงการลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) เพื่อการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Campus) จากความภาคเอกชนที่ประกอบกิจการค้าปลีกในมหาวิทยาลัย ได้แก่ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) เจ้าของร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น บริษัท สหลอว์สัน จำกัด เจ้าของร้าน ลอว์สัน 108 และ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด เจ้าของร้าน ท็อปส์ เดลี่ มินิซูเปอร์มาร์เก็ต ในการเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรในธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ให้มีการใช้ถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อเป็น “ศูนย์” และลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

          โดยในความร่วมมือนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้นำเสนอ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. ยกเลิกการให้บริการถุงพลาสติกในทุกสาขาภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เว้นเฉพาะ ถุงสำหรับใส่ของร้อนพร้อมทานเท่านั้น ยกเว้นสาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะยังมีถุงพลาสติกให้บริการ ควบคู่ไปกับการใช้วิธีการรณรงค์ที่เหมาะสม เนื่องจากมีบุคคลภายนอกใช้บริการเป็นส่วนใหญ่ 2. จำกัดการให้ช้อน ส้อม และหลอดพลาสติก โดยให้บริการเมื่อผู้ใช้บริการร้องขอเท่านั้น  3. ยกเลิกจำหน่ายน้ำดื่มที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด 4. ยกเลิกการให้บริการหลอดที่มีถุงพลาสติกหุ้ม  5. ยกเลิกการรับร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ให้ถุงพลาสติก ที่มาจากการใช้บริการร้านสาขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อให้ความเป็นธรรมกับพนักงานของร้านที่ถูกร้องเรียน เพราะเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้ทำความร่วมมือกับศูนย์อาหารต่างๆ ภายในเขตมหาวิทยาลัย ให้เลิกการใช้แก้วพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งได้ราว 90,000 ใบต่อเดือน

          ที่ผ่านมา ธรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการลดใช้พลาสติกในหลากรูปแบบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และในปีพ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นการลดใช้ช้อน-ส้อมพลาสติก หลอดพลาสติก และถุงพลาสติก พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกลงได้กว่า 30% จากปี 2559 หรือราว 1,800,000 ใบ ตลอดจนยังได้ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว มุ่งเน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาในเรื่องการยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) โดยมีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การดำเนินการเปิดตัว “โซลาร์ไรด์” (SOLARYDE) โครงการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและแสงอาทิตย์ และสถานีชาร์จไฟจากพลังงานโซลาร์เซลล์ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์จากบริการขนส่งสาธารณะ (Zero Carbon Transportation) โดยการใช้พลังงานสะอาดทดแทน เพื่อเป็นการลดมลพิษให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นการประหยัดการใช้พลังงานให้กับประเทศชาติ ผศ.ดร.ปริญญา กล่าวทิ้งท้าย

          นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าว “นโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก และพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง” (NO MORE SINGLE USE PLASTIC) ยังมีกิจกรรมเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งของผู้บริโภค” โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้