Loading...

อาชีพแห่งอนาคต! “ธรรมศาสตร์” เปิด 5 หลักสูตรของโลกยุคใหม่ ที่จบไปใครๆ ก็ชิงตัว

เมื่อยุคสมัยผ่านไปอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้อาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น และเป็นที่ต้องการของตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้เปิดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ เพื่อตอบรับ 5 อาชีพแห่งอนาคต ที่ต้องบอกเลยว่าเรียนจบเมื่อไหร่ โดนแย่งตัวแน่นอน!

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561

          ในปัจจุบันมีอาชีพที่คิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ตั้งมากมาย ล่าสุดที่ฮิตกันเลย คืออาชีพเน็ตไอดอล รับรีวิวทั้งของกิน ของใช้ มีทั้งในรูปแบบของภาพถ่าย วิดีโอ และการเขียน ซึ่งเป็นอาชีพที่รายได้ดีมากๆ เลยก็ว่าได้

          วันเวลาที่เดินผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้บางอาชีพหายสาบสูญ แต่ในทางกลับกันก็มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น และเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน อย่าง 5 อาชีพจากหลักสูตรพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องบอกเลยว่าเรียนจบเมื่อไหร่ทุกองค์กรต้องแย่งตัวแน่นอน จะมีอาชีพอะไรบ้างมาดูกัน

“ตำรวจไซเบอร์ ตำรวจยุคใหม่ไม่ต้องพกปืน พร้อมรายได้หลักสิบล้านต่อปี”

หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม

          ในโลกปัจจุบันหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศ มักเคยถูกเจาะเข้าระบบจากแฮกเกอร์ (Hacker) เพื่อนำข้อมูลขององค์กรไปเผยแพร่หรือสร้างความเสียหายให้กับองค์กรเหล่านั้น จึงจำเป็นต้องมีผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัล (Cyber Security) หรือ อาชีพที่คอยตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินระบบออนไลน์ขององค์กร เพื่อเป็นการอุดช่องโหว่ และลดโอกาสการโดนแฮกจากบุคคลภายนอก

          ปัจจุบันยังมีจำนวนผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไม่มากนัก ส่งผลให้อาชีพผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัล จึงมีรายได้สูงสุดถึง 14 ล้านบาทต่อปีในสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่มีโอกาสได้เรียนใน หลักสูตรนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม จะได้ไปศึกษาในสถานประกอบการจริงกับบริษัทชั้นนำเช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ช่วยเสริมสร้างให้บัณฑิตทุกคนมีศักยภาพ มีความเข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อความรู้เท่าทันการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สามารถเป็นผู้รักษาความปลอดภัยระบบดิจิทัลและอาชีพที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“วิศวกรสุดล้ำ พัฒนายานยนต์แห่งอนาคต”

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

          ในอนาคตอันใกล้ยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electric Vehicle) จะเข้ามาทดแทนการใช้น้ำมันอย่างแน่นอน เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้า หรือจะเป็นการพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกอื่นๆ จากหลากหลายแบรนด์รถยนต์ทั่วโลก เช่น รถยนต์ไฮโดรเจน ดังนั้น อาชีพวิศวกรยานยนต์แบบเดิมๆ อาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมการผลิตยานพาหนะในยุคใหม่ได้ อาชีพวิศวกรยานยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ที่มีบริษัทผลิตยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์รวมกว่า 1,500 แห่ง

          ซึ่งการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้ไปเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์ อาทิ บริษัท สยามกลการ จำกัด และบริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จํากัด จะเป็นตัวพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตด้านวิศวกรรมให้สามารถปรับตัวเพื่อทันต่อตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนสามารถก้าวไปสู่การเป็นวิศวกรยานยนต์สมัยใหม่แถวหน้าของประเทศ

“นักเทคโนโลยีชีวภาพ ตอบโจทย์พลังงานลดโลกร้อน”

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ประเทศไทยถือเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม แต่นอกจากผลผลิตด้านการเกษตรที่สามารถนำมาบริโภคแล้ว ยังมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอุตสาหกรรมการเกษตร คือ กากเหลือทางการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย กะลามะพร้าว รวมทั้งสารอินทรีย์จากการปศุสัตว์ สิ่งเหล่านี้อาจดูเป็นของไร้ค่ารอการกำจัด แต่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนพลังงาน เช่น น้ำมัน เป็นต้น นอกจากนี้พลังงานชีวภาพสามารถเป็นหนึ่งในวิธีการอันยั่งยืนในการแก้ปัญหาโลกร้อนอีกด้วย ดังนั้นอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพจึงมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งต่อภาคอุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อมของโลก

          โดยการเรียนใน หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกคนจะได้เรียนรู้แบบประยุกต์ ทั้งจากเทคโนโลยีชีวภาพ เคมี และวิศวกรรม รวมถึงการได้ไปฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการจริง กับองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน เช่น บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้างนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีสมรรถภาพสูง สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพของประเทศไทย

“นักวิจัยอาหารสุดว้าว ก้าวสู่โลกแห่งนวัตกรรมอาหาร”

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในการรับประทานอาหารในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปก่อนทาน ความหิวที่มาตอนดึก หรือความต้องการสารอาหารบางประเภท ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารต้องมีการปรับตัว ด้วยการนำความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน อาหารหน้าตาดีเหมาะแก่การถ่ายรูป อาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก รวมทั้งอาหารเสริมต่างๆ

          นักวิจัยอาหารที่มีความรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมย่อมเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) รุ่นใหม่ ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจอาหารของตนเองให้มีความโดดเด่น

          การเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝึกฝนประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานชื่อดัง เช่น กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนานักวิจัยด้านนวัตกรรมทางอาหารที่สามารถผลักดันอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และพัฒนากระบวนการคิดเพื่อนำมาต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่และทักษะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจอาหารอีกด้วย

“นักบิ๊กเดต้า เปลี่ยนข้อมูลมหาศาล เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าทางธุรกิจ”

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการแข่งขันทางด้านธุรกิจอย่างแท้จริง การที่จะตัดสินใจลงทุนในแต่ละครั้งต้องทำอย่างรอบคอบเพราะหากตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียว ธุรกิจอาจจะเจ๊งได้!! สิ่งหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจเกือบทุกองค์กร คือ ข้อมูลทางสถิติต่างๆ เช่น ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หากใครมีความสามารถด้านการจัดการข้อมูล หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล สามารถนำข้อมูลตัวเลขที่มีอยู่มากมาย นำมาใช้เพื่อยกระดับธุรกิจ และลดความเสี่ยงด้านการตัดสินใจขององค์กรได้แล้ว เตรียมตัวมีงานทำตั้งแต่ยังเรียนไม่จบได้เลย

          ซึ่งการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และร่วมหาประสบการณ์จากปัญหา และความต้องการของธุรกิจในองค์กรชั้นนำด้านข้อมูล เช่น กลุ่มบริษัทในสมาคมประกันวินาศภัย กรมบังคับคดี จะส่งผลให้บัณฑิตทุกคนเป็น นักบิ๊กเดต้า หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และ นวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ให้เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าในยุคดิจิทัล

          นอกจากนี้ 5 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เพียงเป็นการผลิตบัณฑิตที่รองรับกับตำแหน่งงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรืออุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลเท่านั้น แต่ยังคงออกแบบหลักสูตรให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้อีกด้วย โดยทั้ง 5 หลักสูตร จะเปิดรับนักศึกษาในระบบ TCAS ประจำปี 2561 รอบ 4 และ 5 ด้วย