Loading...

ธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2561 สานต่อปณิธานความเสมอภาคและประชาธิปไตย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2561 พร้อมเปิดพื้นที่สาธารณะ เสวนา “อภิวัฒน์สยาม 2562 ความคาดหวังและอนาคตประเทศไทย” ดึงนักการเมืองรุ่นใหม่ถกทางออกของชาติ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน ‘วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561’ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติคุณและสานต่อปณิธานของ “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การเสวนา เรื่อง “อภิวัฒน์สยาม 2562 ความหวังและอนาคตประเทศไทย” โดยกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล จากพรรคเพื่อไทย ดร.รัชดา ธนาดิเรก จากพรรคประชาธิปัตย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา จากพรรคชาติไทยพัฒนา และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี ด้วยพานพุ่มจากอุปกรณ์การศึกษา พิธีมอบโล่ “ปรีดี พนมยงค์” แก่นักศึกษาดีเด่น และพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” พร้อมทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 เดิมชื่อ "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" (มธก.) สถานการศึกษาที่ถูกจัดตั้งโดย “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์” ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ขณะนั้น โดยให้การศึกษาในวิชากฎหมายเป็นหลัก เพื่อสร้างให้กฎหมายเป็นดั่งกรอบค้ำจุนสังคมทดแทนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ และขยายฐานประชาธิปไตยให้กับประชาชน ตามแนวทางในการพัฒนาประเทศ ของ ศ.ดร.ปรีดี ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ที่ ศ.ดร.ปรีดี มีต่อประเทศชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 สมัย การดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ที่ ศ.ดร.ปรีดี ต้องการให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย มีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค

          รองศาสตราจารย์เกศินี กล่าวต่อว่า เพื่อสืบสานปณิธานอันตั้งมั่นของ ศ.ดร.ปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงยืนหยัดดำเนินการเพื่อเป็นสถานศึกษาที่มีปรัชญาเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” ที่เปิดกว้างด้านความคิดและให้เสรีภาพกับนักศึกษาและประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ จึงจัดงาน “วันปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติคุณและสานต่อปณิธานของ “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเสวนา เรื่อง “อภิวัฒน์สยาม 2562 ความหวังและอนาคตประเทศไทย” โดยกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล จากพรรคเพื่อไทย ดร.รัชดา ธนาดิเรก จากพรรคประชาธิปัตย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา จากพรรคชาติไทยพัฒนา และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่ นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี ด้วยพานพุ่มจากอุปกรณ์การศึกษา อาทิ หนังสือและอุปกรณ์การกีฬา จากฝีมือหน่วยงานและคณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย พิธีมอบโล่ “ปรีดี พนมยงค์” แก่นักศึกษาดีเด่น และพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” พร้อมทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์