มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยากเห็นความสงบสุขในบ้านเมือง จึงได้มีการจัดงาน 'จุดประทีปแห่งปัญญา นำความสว่างคืนแผ่นดินไทย' เพื่อนำสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกัน รวมพลัง ในทุกพื้นที่ขอแผ่นดินไทย ให้สว่างไสว นำประเทศพ้นภัย ด้วยสันติธรรม

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   [80]   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144