มธ. จัดเสวนา เรื่อง 'แนวคิดของปรีดี พนมยงค์ กับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และข้อคิดต่อสังคมไทยในปัจจุบัน' ในงานวันปรีดี ปี'๕๔, วันที่ ๑๑ พ.ค.๕๔
นายอภัย จันทนจุลกะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเข็มเกียรติยศ ประจำปี'๕๔ ในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ มิ.ย.๕๔

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   [136]   137   138   139   140   141   142   143   144