ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่บริเวณหน้างาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มธ. 02-564-4440

1   2   [3]   4   5