งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๕
งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการสวัสดิการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2555 สำหรับข้าราชการ พนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักงานอธิการบดี และลูกจ้างประจำ ซึ่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กำหนดรับสมัครผู้เข้ารับการตรวจ ระหว่างวันที่ 17-25 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-15.30 น. ณ งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ศูนย์รังสิต และงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ หรือส่งใบสมัครไปยัง E-mail : welfaer@hotmail.com และกำหนดเข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2555 ณ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ ตึกธนาคารทหารไทย สาขาธรรมศาสตร์ รังสิต ชั้น 2 (ตรงข้ามงานการพยาบาล อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน)

แหล่งที่มา : งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่
วันที่ลงข่าว : 2012-05-22 13:41:17