มธ.จัดรถรับ-ส่ง บริการนักศึกษาภาคฤดูร้อน (S/54)ระหว่าง มธ.ท่าพระจันทร์-รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้บริการรถรับ-ส่งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน (S/54) ระหว่าง มธ.ท่าพระจันทร์-รังสิต ตั้งแต่วันที่วันที่ 14 พฤษภาคม -23 มิถุนายน 55 ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยจัดให้มีรถตู้บริการตั้งแต่เวลา 07.15 น. บริเวณด้านหน้าตึกโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเวลา 17.00 น. บริเวณคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานยานพาหนะและขนส่งมวลชน โทร. 0 2564 4440 ต่อ 1156

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2012-05-15 16:11:51