สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.เปิดสอนหลักสูตร ภาษาตะวันออกขั้นพื้นฐาน ?สูงระหว่าง เดือนมิ.ย. ?ก.ย. ๕๕ ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.ศูนย์รังสิต
โครงการสอนภาษาเอเชียตะวันออก สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาตะวันออกขั้นพื้นฐาน ? สูง (ภาษาญี่ปุ่น-จีน-เกาหลี) สำหรับนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน ?กันยายน 2555 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการสอนภาษา อาคารศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02 564 5000-3 หรือ www.asia.tu.ac.th

แหล่งที่มา : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-05-15 16:10:23