สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.จัดสัมมนา เรื่อง ?รู้แจ้ง รู้จริง เรื่องลิขสิทธิ์?, ๓๐ พ.ค.๕๕
สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนา เรื่อง ?รู้แจ้ง รู้จริง เรื่องลิขสิทธิ์? เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีผลงานสร้างสรรค์ ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์ และการจดแจ้งลิขสิทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 2 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-564-4440 ต่อ 1664-1665,1789 หรือ E-mail : tu_tubi@hotmail.com

แหล่งที่มา : สำนักทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-05-15 16:09:15