สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ที่ Chonbuk National University ประเทศเกาหลี
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ที่ Chonbuk National University ประเทศเกาหลี งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (ขาออก) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท ณ Chonbuk National University ประเทศเกาหลี โดยคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หรือนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554 รวมถึงนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสาขาวิทยาศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ผลการศึกษาเฉลี่ย (GPA) 3.25 ขึ้นไป มีทักษะทางด้านภาษาเกาหลี TOPIK 3 ขึ้นไป หรือ ภาษาอังกฤษ TOEFL 80 IBT/ IELTS 5.5 ขึ้นไป ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครทุนฯ ได้ที่งานส่งเสริมการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ (ขาออก) สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ตึกโดม ชั้น 2 ท่าพระจันทร์ และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครผ่านคณะต้นสังกัดมายัง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-613-3022, 3024

แหล่งที่มา : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2012-04-26 13:45:30