งานพัฒนาบุคลากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?ทำไมต้องใส่ใจอาเซียน?, ๑ พ.ค.๕๕ ณ มธ.ศูนย์รังสิต
งานพัฒนาบุคลากร ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?ทำไมต้องใส่ใจอาเซียน? วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ มธ.ศูนย์รังสิต กองการเจ้าหน้าที่ โดยงานพัฒนาบุคลากร ขอเชิญคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?ทำไมต้องใส่ใจอาเซียน? ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.30 ? 11.30 น. ณ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ.ศูนย์รังสิต นำการบรรยายโดย นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน เพื่อให้ผู้สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน เพื่อที่จะนำความรู้ไปปรับใช้ให้สอดรับกับการที่มหาวิทยาลัยจะก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร มธ. ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-4440 ต่อ 1891-2

แหล่งที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาบุคลากร
วันที่ลงข่าว : 2012-04-26 13:40:43