สำนักงานบริหารการวิจัยขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาโครงการ ? หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน?, ๓๐ เม.ย.๕๕
สำนักงานบริหารการวิจัยขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา โครงการ ? หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน? วันที่ 30 เมษายน 2555 สำนักงานบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา โครงการ TU Research Club เรื่อง ?หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในคน? วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 8.30 ? 12.00 น. ณ ห้องประชุมโดม 1 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจริยธรรมการวิจัยในคน และเกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคน นำการสัมมมาโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักรชัย จึงธีรพานิชกุล ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.ชุดที่ 2 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ Download แบบตอบรับ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http:// research.tu.ac.th หรือสอบถามข้อมูลที่ โทร. 02-564-4440 ต่อ 1816

แหล่งที่มา : สำนักงานบริหารการวิจัย
วันที่ลงข่าว : 2012-04-26 13:39:14