มธ.จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ทำไมต้องใส่ใจอาเซียน ' โดยอธิบดีกรมอาเซียน นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ในวันอังคารที่ ๑ พ.ค ๕๕
ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ?ทำไมต้องใส่ใจอาเซียน? โดย อธิบดีกรมอาเซียน นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30 ? 11.30 น. ณ ห้อง 256 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มธ. ศูนย์รังสิต สมัครไปยังงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มธ. ศูนย์รังสิต โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1891-2 โทรสาร 0-2564-2904

แหล่งที่มา : กองการเจ้าหน้าที่
วันที่ลงข่าว : 2012-05-02 08:25:48