ประกาศ ทุนเครือข่าย Erasmus Mundus โครงการ LOTUS II
ประกาศ ทุนเครือข่าย Erasmus Mundus โครงการ LOTUS II เป็นการประกาศรอบที่ 2 (CALL II) เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ผู้มีสิทธิสมัครในรอบนี้ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกและบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปิดรับสมัคร online application วันที่ 9 พค 55
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบภายในวันที่ 10 พค 55

แหล่งที่มา : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2012-04-04 13:47:06