ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 'Endeavour Awards'
สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลออสเตรเลียจะเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลออสเตรเลีย 'Endeavour Awards' ซึ่งเป็นทุน ป.โท-เอก ทุนวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงาน

เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 1 เม.ย. ? 30 มิ.ย. 2555 (เพื่อศึกษาต่อใน พ.ศ.2556)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่ http://www.australiaawards.gov.au

http://www.tu.ac.th/news/scholarships/2012/04/02_inter_Endeavour.pdf

แหล่งที่มา : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-04-02 14:28:27