ประกาศ คณะศิลป์ฯ มธ. ป.โท สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย เลื่อนสอบข้อเขียน
ประกาศ

1. โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษและไทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ขอเลื่อนวันสอบข้อเขียนจากเดิมวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 เป็น วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น.

2. โครงการปริญญาโทต่อเนื่องเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (เฉพาะระดับปริญญาโท) ขยายเวลารับสมัครจากเดิมวันที่ 30 มีนาคม 2555 ขยายจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2555

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-613-2570, 02-613-2651-2

แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2012-03-21 14:11:43