คณะวิศวฯ มธ. รับสมัคร นศ. สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ ป.โท, ป.เอก, ถึง ๒๙ มี.ค.๕๕
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัคร

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (วศ.ม.) ภาคพิเศษ (แผน ก (2) วิทยานิพนธ์ และ แผน ข การค้นคว้าอิสระ)

และนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (ปร.ด.) ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2555

ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2555

ดูรายละเอียด การสมัครได้ที่ http://www.med.engr.tu.ac.th
หรือ โทร 02-5643001-9 ต่อ 3151, 3041

แหล่งที่มา : โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-03-13 14:45:13