สถาบันภาษา มธ. เปิดโครงการฝึกอบรมภาษา สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมภาษา สำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมภาษาสำหรับบุคคลทั่วไป ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 8 กรกฎาคม 2555 จำนวน 11 หลักสูตร ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องธุรการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2696-6003, 081-689 -6390 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:/englishtu.com/rangsit

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2012-03-12 15:39:49