มธ. จัดการสัมมนา 'สมรรถนะและความผูกพันของทรัพยากรบุคคล ที่มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร', ๑๐ มี.ค.๕๕

ดูภาพขนาดใหญ่

ขอเชิญร่วมรับฟังการสัมมนา Productivity Through People : Competence and Engagement

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จัดโดย นักศึกษาโครงการปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 21 Master of Arts Program in Industrial and Organizational Psychology

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่ง ได้ที่
คุณพัทธนันท์ โทร. 087-922-9941
คุณสุวิมล โทร. 087-079-5597
Email : pud_pattanan@hotmail.com
http://www.facebook.com/miopseminar
แหล่งที่มา : นักศึกษาโครงการ ป.โท
วันที่ลงข่าว : 2012-03-05 11:59:06