คณะศิลป์ฯ มธ.ท่าพระจันทร์ จัดอบรม โครงการเสริมความรู้ด้านศิลปศาสตร์ สำหรับบุคคลทั่วไป ๒/๕๕, เริ่ม ๒๑ เม.ย.๕๕
โครงการเสริมความรู้ด้านศิลปศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป 2/2555 (มธ. ท่าพระจันทร์) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ 50 ชั่วโมง

รายละเอียด http://www.tu.ac.th/news/community/2012/02/17_silp-pc_english.pdf

ใบสมัคร http://www.tu.ac.th/news/community/2012/02/17_silp-pc_english-[fm].doc

แหล่งที่มา : คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
วันที่ลงข่าว : 2012-02-17 15:47:59