คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดอบรม 'Global Mini MBA # 75 : Entrepreneurial Manager Series', เริ่ม ๒๘ ก.ค.๕๕
ศูนย์ CONC คณะพาณิยช์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ จัดอบรม หลัก Global Mini MBA # 75 : Entrepreneurial Manager Series

อบรมรมระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 - 26 มกราคม 2556
ที่คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

*ทัศนศึกษาดูงาน ที่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
* ฟรี ipad 2

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/96

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-02-17 10:37:43