คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดอบรม
CONC Thammasat จัดฝึกอบรมรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการฟังบรรยาย แต่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานกิจกรรมหลากหลาย เช่น Simulation Game การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ การทำกรณีศึกษา และกิจกรรม Workshop อื่นๆ โดยทีมคณาจารย์ที่มีประวัติการสอนดีเยี่ยม หลักสูตรใหม่ เดือนมีนาีคม 2555 ดังนี้

Operation Management
- หลักสูตร Balance Scorecard รุ่นที่ 1
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.

Finance & Accounting
- หลักสูตรความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) รุ่นที่ 2
ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 -อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 ? 16.00 น.

Business Improvement
- เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)
ระหว่างวันอังคารที่ 20 ? พุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 ? 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.conc.tbs.tu.ac.th
หรือ โทรสอบถาม 02-613-2247-226-4507-8

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-02-09 16:17:10