คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดอบรม 'หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR&OD) รุ่นที่ ๒', เริ่ม ๑๐ มี.ค.๕๕
ศูนย์ CONC คณะพาณิยช์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ จัดอบรม หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HR&OD) รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม - 24 มิถุนายน 2555
ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.conc.tbs.tu.ac.th/index.php/program/detailenrollment/74

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-02-09 15:58:25