คณะสหเวชฯ มธ. จัดประชุมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ ครบรอบปีที่ ๑๖, ๒๑ ก.พ.๕๕
คณะสหเวชศาสตร์จัดประชุมวิชาการสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบปีที่ 16 'Academic Progress of Alled Health Professionals'

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องบรรยาย 251 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.allied.tu.ac.th

แหล่งที่มา : คณะสหเวชฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-02-09 14:38:14