สถาบันเอเชียฯ มธ. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการขยายผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ, ๒๗ ก.พ.๕๕
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง 'การขยายผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : การศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง และเตรียมความพร้อมในการวิจัยปีถัดไป'

สนับสนุนโดย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ https://sites.google.com/site/clmvseminar12555/ ภายใน 23 ก.พ.55

แหล่งที่มา : สถาบันเอเชียฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-02-09 14:33:28