มธ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.), เลือกตั้ง ๓ ก.พ.๕๕

แหล่งที่มา : งานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
วันที่ลงข่าว : 2012-02-02 09:52:25