คณะสถาปัตย์ฯ มธ. รับสมัคร ป.โท หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, ถึง ๓๑ มี.ค.๕๕
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกาา ปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ขายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 - 24 กุมภาพันธ์ 2555
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555

http://www.tu.ac.th/news/admission/2012/01/30.arch_mired.htm

http://www.redcat.in.th

แหล่งที่มา : คณะสถาปัตย์ฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-01-31 10:03:46