คณะพาณิชย์ฯ มธ. ขอเชิญร่วมงานสัมมนาธุรกิจสร้างสรรค์ประจำปี 'IBMP's InnovBiz 2012 : Better Life...Better Society'
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2012-01-24 14:29:26