สถาบันเอเชียฯ มธ. จัดประชุมวิชาการ 'การขยายผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : การศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมฯ',๒๗ ก.พ.๕๕


ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการเรื่อง 'การขยายผลงานวิจัยโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ : การศึกษาวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเตรียมความพร้อมในการวิจัยปีถัดไป'

จัดโดย สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/site/clmvseminar12555

แหล่งที่มา : สถาบันเอเชียฯ
วันที่ลงข่าว : 2012-01-12 11:00:02