สถาบันเอเชียฯ มธ. ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ The International Conference 2012 on 'Regional Cooperation for Sustainable Future in Asia', ๒๓-๒๔ ก.พ.๕๕
โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการนาชาติ The International Conference 2012 on 'Regional Cooperation for Sustainable Future in Asia'
ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องสัมมนา 3 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://sites.google.com/site/japanieastu/home

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-564-5000-3

แหล่งที่มา : โครงการญี่ปุ่นศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
วันที่ลงข่าว : 2012-01-04 10:08:16