คณะวิศวฯ มธ. รับสมัคร นศ.ป.โท ปี'๕๕ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการปกติ) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์ให้งานประชาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี(โครงการปกติ) และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโปรดคลิกที่ http://www.engr.tu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&dep_id=04&id=1176&catid=37&Itemid=2&lang=en

แหล่งที่มา : คณะวิศวฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2011-12-26 14:24:47