สถาบันภาษา มธ.เลื่อนการเรียนการสอน โครงการอบรมภาษาอังกฤษ จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่สภาวะปกติ
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป สถาบันภาษา ยังคงเลื่อนการเรียนการสอนต่อไปจนกว่าสถานการณ์ในกรุงเทพฯและปริมณฑลจะดีขึ้นหรือกลับสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ สถาบันภาษาจะแจ้งให้ผู้อบรมทราบก่อนวันเปิดอบรม 5 วัน หรือท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://englishtu.com

แหล่งที่มา : สถาบันภาษา มธ.
วันที่ลงข่าว : 2011-11-21 17:36:15