คณะวิศวกรรมฯ มธ. ขยายเวลารับสมัครสอบตรงโครงการ TEP&TEPE

ดูภาพขนาดใหญ่

ดูภาพขนาดใหญ่

1. ขยายเวลารับสมัครสอบทุน TEPE เป็นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
    2. ขยายเวลารับสมัครสอบตรง TEP&TEPE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554


สามารถเข้ากรอกข้อมูลรับสมัครได้ที่ http://58.64.30.184/teptepe/admission
แหล่งที่มา : คณะวิศวกรรมฯ มธ.
วันที่ลงข่าว : 2011-11-23 14:43:52