แจ้งการประกาศรายชื่อ และวันเวลาสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ตำแหน่งบุคลากร
?แจ้งการประกาศรายชื่อ และวันเวลาสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ตำแหน่งบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในภายหลังทาง website http://www.tu.ac.th หรือ http://www.tu.ac.th/org/ofrector/person?

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-10-30 20:11:18