ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง บรรยากาศแบบล้านนา ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พร้อมร่วมเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบ 25 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สำหรับ การจัดงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ จะจัดอย่างยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าทุกๆปี เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ
ครบรอบ 25ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี
นโยบายให้ร่วมรณรงค์ ?วันปลอดขยะ? เพื่อลดปริมาณขยะภายในบริเวณงาน ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยใช้ถุงผ้า
ใน วันงาน และร่วมบริจาคถุงผ้าที่เหลือใช้ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ร่วมงานที่บริเวณงาน ชมขบวนพาเหรด ใน
แบบชุด รีไซเคิล และภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมบนเวที และมหรสพหลากหลาย อาทิ การประกวดหนู
น้อย นพมาศ การประกวดนางนพมาศ (เน้นการแต่งกายเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)
การประกวดกระทง การแสดงของนักศึกษาจากชุมนุม ชมรมต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ของจังหวัดปทุมธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน
และร่วมบริจาคถุงผ้าที่เหลือใช้ เพื่อนำไปแจกให้กับผู้ร่วมงานที่บริเวณงาน ผู้สนใจร่วมบริจาค ได้ที่ ธนาคาร
ขยะ รีไซเคิล สำนักงานอาคารสถานที่ ศูนย์รังสิต อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้นล่าง สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2564-4440 -79 ต่อ 1117 ? 8 มธ. ศูนย์รังสิต

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-10-12 14:22:05