คณะทันตแพทยศาสตร์ มธ. ขอเชิญร่วมงาน วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๕๔
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดโครงการ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยให้บริการรักษาสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา
โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนทั่วไป (รับจำนวนจำกัด ผู้ใหญ่ 400 คน เด็ก 200 คน) ลงทะเบียน ณ โถง ชั้น 1
อาคารปิยชาติ คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7150 หรือที่เว็บไซต์ www.dentistry.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แหล่งที่มา : คณะทันตแพทยศาสตร์
วันที่ลงข่าว : 2011-10-12 14:12:38