คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
    ผู้ที่สนใจติดต่อสมัคร ณ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 0-2986-9213 ต่อ 7316-8 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ Website คณะพยาบาลศาสตร์
http://www.nurse.tu.th

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-09-29 17:17:17