มธ.ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิชาการ ร่วมการสัมมนา 'การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นที่ปรึกษาของ iTAP' ในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๔
สำนักงานบริหารศูนย์รังสิต ร่วมกับ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม (iTAP)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดสัมมนา 'การพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นที่ปรึกษาของ iTAP'ใน ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น ๓ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณโสภาภรณ์ แซ่ฮ้อ โทร. 0-2546-4440-79 ต่อ 1009 โทรสาร 0-2564-4418
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-09-27 16:13:26