คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดเสวนา 'นโยบายรัฐบาล กับทิศทางประเทศไทย', ๑๘ ก.ย.๕๔
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนาฟรี 'นโยบายรัฐบาล กับทิศทางประเทศไทย' จัดโดย ศูนย์ CONC Thammasat

วันที่ 18 กันยายน 2554 เวลา 130.00 ? 15.00 น.

ลงทะเบียน เวลา 12.30 น.

ณ ห้อง F337 ชั้น 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี คณะพาณิชยฯ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tbcc.bus.tu.ac.th/index.php a>

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ
วันที่ลงข่าว : 2011-09-14 11:45:56