มธ. รับสมัคร นศ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ประเทศญี่ปุ่น ปี'๕๕ ครั้งที่ ๑, ถึง ๒๙ ก.ย.๕๔

แหล่งที่มา : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์
วันที่ลงข่าว : 2011-09-06 11:12:38