คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดอบรม หลักสูตรความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance), ๒๐-๒๑ ส.ค.๕๔
คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดอบรม หลักสูตรความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านการเงินสำหรับผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Finance)

เปิดอบรม วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-16.00 น.
ห้อง 315 ชั้น 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.conc.tbs.tu.ac.th/Entrepreneurial%20Finance.pdf

แหล่งที่มา : คณะพาณิชย์ฯ
วันที่ลงข่าว : 2011-08-09 19:27:58