สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มธ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มธ.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตวันซ้อมใหญ่ในพิธีพระราชทานปริญญา
จำนวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและแถบสีผ้าพาดบ่าครุยวิทยฐานะประจำส่วนงาน/สาขาวิชา
มธ.กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
มธ.กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๑)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แหล่งที่มา : มธ.
วันที่ลงข่าว : 2017-11-16 09:52:20