ประกาศ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ท่าพระจันทร์ขัดข้อง อาจทำให้ไม่สามารถใช้ระบบ mail และบางระบบงานได้เป็นการชั่วคราว ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ระบบงานที่ใช้ไม่ได้ ได้แก่
ระบบ KM
ระบบ KPI
ระบบบริการพิมพ์งาน
ระบบ Slip เงินเดือน

แหล่งที่มา : ICT-TU
วันที่ลงข่าว : 2017-09-17 09:47:36