ประกาศ เนื่องจาก TU eMail อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งทำให้อาจเกิดปัญหาในการ login เข้าใช้งาน ในบางช่วงเวลา ดังนั้น ในเบื้องต้นขอได้โปรดดำเนินการดังนี้
1) เปลี่ยนใช้ Browser ตัวอื่น (เช่น Explorer , Firefox, Chrome) หรือ

    2) Log in ซ้ำหลายๆ ครั้ง

สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และขออภัยมา ณ โอกาสนี้   

แหล่งที่มา : ICT-TU
วันที่ลงข่าว : 2017-08-24 10:08:07